تست

سیستم های اندازه گیری

1.1 اندازه گیری هر کمیت مفروض ، اصولا عبارت است از عمل یا حاصل مقایسه آن کمیت ( که اندازه اش نامعلوم است ) با یک استاندارد از پیش تعریف شده.از آنجا که دو کمیت مقایسه می شوند ؛ نتیجه به صورت مقدار عددی بیان می ش...

ادامه مطلب

اندازه گیری دما با ترموکوپل

اندازه گیری دما با ترموکوپل در صنعت کاربرد فراوانی دارد.ترموکوپل ها در دسته بندی دما سنج های تماسی جای گرفته می شوند.دستگاه های زیادی را می توا...

ادامه مطلب

رطوبت زداها

چنانچه محل زندگی شما در مناطق جنوبی و یا شمالی کشور و یا به طور کلی در نزدیکی نوار ساحلی می باشد،احتمالا لغت رطوبت را به دفعات از افراد مختلف ، خواه گزارشگر هواشناسی و یا مردم عادی شنیده اید.اما فازغ از اینکه ش...

ادامه مطلب